SoulReading

Fullbokad!


Välkommen hem till dig själv!

I en SoulReading går vi på djupet i ditt själsliga syfte. Vi tittar på essensen av din personlighet och hur du kan plocka fram det bästa av dig.

En SoulReading syftar till att du ska få en djupare förståelse för dig själv. Vi skalar av och skalar bort för att komma till kärnan av det som är det viktigaste hos dig.

Det huvudsakliga verktyget i en SoulReading är min intuition. Jag tar dock också hjälp av både tarotkort, numerologi, astrologi och Human Design för att kunna gå så djupt som möjligt och titta på dina egenskaper ur flera olika perspektiv. 

En SoulReading består av att du får information och redskap gällande din personlighet, ditt själsliga syfte, hur du kan uppleva relationer och hur du på bästa sätt kommer så nära dig själv som möjligt.

Innan du genomför bokningen är det bra om du tar reda på din exakta födelsetid och födelseplats/födelseort. Detta skriver du i ett meddelande i kassan tillsammans med år, månad och dag då du föddes. Har du inte den exakta informationen kan readingen ändå genomföras men alla olika metoder kan då inte användas.

Readingen genomförs helt på distans. Du får en PDF-fil skickad till dig med en sammanställning av allt som jag fått fram. Detta betyder att du inte behöver boka en specifik tid. Du kan bara luta dig tillbaka och låta mig göra jobbet. 


Efter bokning får du din textfil skickad till dig inom 1-4 veckor om jag inte meddelar annat.