Intuitiv vägledning

750 kr


Med hjälp av en tarotläggning kan du få vägledning i en specifik fråga eller kring ett särskilt ämne. När jag gör en reading kan jag få information både om dina tidigare upplevelser, vart du står just nu samt vad som kan komma in i ditt liv i framtiden. Genom en intuitiv vägledning kan du få klarhet i din frågeställning och du för personlig vägledning för din väg framåt. 

Jag tolkar korten intuitivt och inte nödvändigtvis ordagrant och detta gör att du i stor utsträckning får en personlig tolkning enbart för dig och din frågeställning! 

En intuitiv vägledning genomförs på distans. Efter genomförd bokning kommer du att bli kontaktad via mail så att vi kan komma överens om upplägget för din reading, exempelvis om du har någon specifik frågeställning du vill ha vägledning kring. Jag spelar in din reading på en ljudfil och skickar den till dig via mail. Det innebär att vi inte behöver boka någon specifik tid, utan du kan luta dig tillbaka och invänta att få din vägledning skickad till dig. Ljudfilen möjliggör också för dig att lyssna på vägledningen flera gånger.


Efter bokning får du din ljudfil skickad till dig inom 1-4 veckor om jag inte meddelar annat.